sutarimas

sutarimas
sutarìmas sm. (2) NdŽ; Q656, R116, 151, Sut, N, M, LL64sutarti. 1. 1 dviejų ar daugiau asmenų susikalbėjimas dėl ko nors: Tokį sutarimą tarp savęs padarė S.Dauk. | refl. R286, 382, N, I: Susikalbėjimas, susitarimas SD347. Tarpusavio, savitarpio susitarìmas NdŽ. Dvišalis susitarìmas NdŽ. Ilgai užsitęsusios derybos pagaliau pasibaigė susitarimu sp. Parejau sulig susitarimù gyventi Krž. Vestuvės būdavo pagal susitarìmą – kur jau vietos daugiau Škt. Toks buvo susitarìmas: po dieną pasileist LKT215(Jnš). Kap geras žmogus – atjausdai, be susitarìmo atduodi Grv. 2. nuomonių, pažiūrų, interesų vieningumas, sutapimas: Nuomonių sutarìmas 135. Jų vyriausieji vadovai yra į didį nesutarimą parėję ir kits kitą pradėjo baisiai išdarkyti Kel1881,52. Visi kaip vienas lietuviai vienan balsan retai atsitinkamu sutarimu šaukia: Vilnius – vis tiek Lietuvos širdis, sveika ar ligūsta Vaižg. Šitaipo stojos nesutarimas dėl jo tarp žmonių BtJn7,43. Mislių nesutarìmas KII53,305. 3. susitariamasis aktas, dokumentas, sutartis: Japonai su kinais padarė sutarimą . Mišką pardavė, o su žmonėm sutarìmą padarė Klt. 4. sugyvenimas, sutikimas, santaika: Gyveno jie kiekvienas sau, be šeimyniškos laimės, be susiklausymo, be sutarimo A.Vien. Tarpusavio sutarìmas . O žaltiškas anuodums sutarìmas! End. Nebuvo meilės, nebuvo sutarìmo – kaip galiama buvo gražiai gyvent! Krs. ^ Kur nė[ra] sutarìmo, ten pragaras, ne numai Vvr. Sutarimas kalnus varto LTsV247(Jnš). Sutarimas – geras papratimas LTR(Jnš). Sutikime gimęs, sutarime miręs LTR(Jnš). 5. sutartuvės, sužadėtuvės: Jau toksai tų stabmeldžių būdas: mergaitė, piršliams atėjus, slepiasi lig sutarimo . 6. NdŽ sąskambis, harmonija: Balso, ardančio sutarimą, nėra: visi papratę giedoti M.Katk. Balsų sutarìmas KI37. Gražus balsų sutarìmas I. Giesmės ir muzikos balsai be sutarimo artinosi J.Balč. 7. susiderinimas ką darant, darna: Sutarimas mušant tiek lengvina kūlimą, kiek maršo griežimas lengvina kareiviams eiseną M.Katk. Turėjo sutarìmą turėti, o be sutarìmo nėkas nėkur neina [kuliant spragilais] Rdn. Pasigirsta šaudymas. Viena papliūpa, paskui kita, dar kita. Ir vis be sutarimo, tarytum bulves aruodan beria J.Balt. ^ Kas iš to bėgimo, kad nėr sutarimo LTsV250(Trg). \ tarimas; aptarimas; įtarimas; ištarimas; nutarimas; patarimas; pertarimas; pratarimas; pritarimas; sutarimas; užtarimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sutarimas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Bendras susitarimas, kuriam būdingas suinteresuotų šalių prieštaravimų dėl esminių dalykų nebuvimas. atitikmenys: angl. consensus pranc. consensus ryšiai: susijęs terminas – tylaus pritarimo procedūra… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sutarimas — sutari̇̀mas dkt. Pagaliaũ pártijoms pavỹko pasíekti sutari̇̀mą dėl daũgelio svarbių̃ kláusimų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • consensus — sutarimas statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Bendras susitarimas, kuriam būdingas suinteresuotų šalių prieštaravimų dėl esminių dalykų nebuvimas. atitikmenys: angl. consensus pranc. consensus ryšiai: susijęs terminas – tylaus pritarimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pritarimas — pritarìmas sm. (2) DŽ, NdŽ → pritarti. 1. SD1150,152,215, SD309, Q89, SGI17, H163, R, MŽ, N, FT sutikimas su kuo, palaikymas: Pritarimas, prietarma SD281. Tekarūnuojas jis geriau su mūsų pritarimu negu prieš mūsų norą B.Sruog. Be tavo pritarimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Парламентские выборы в Литве (1920) — Выборы в Литовский учредительный сейм (лит. Lietuvos Steigiamasis Seimas) прошли 14 16 апреля 1920 года.[1] Победу на них одержала Литовская христианско демократическая партия.[2] Содержание 1 Результаты выборов …   Википедия

  • aptarimas — aptarìmas sm. (2) DŽ1 → aptarti. 1. P, FT apsvarstymas: Rimto tų knygų aptarimo, įvertinimo nesusilaukėme rš. Randame čia taipojau tardinių apie lietuvių kalbą, aptarimų lietuvių raštų ir laikraščių Vd. 2. rš apibūdinimas. 3. M nutarimas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpultis — atpultìs sf. (3b) nuomonių sutarimas, sutikimas: Nėra tarp mūsų atpultiẽs Kair …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bendrastis — beñdrastis sf. (1) Vad 1. bendrumas, santykis: Kokią tu su juo beñdrastį turi? Ds. 2. sutarimas: Tarp jų buvo didelė beñdrastis Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bendrenybė — sf. (1), bendrenỹbė (2) NdŽ; LL218 bendrybė, sutarimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gadas — ×gadas (sl.) sm. Lex92, [K] suvienijimas, sutarimas: Suteik kartuntą gerą gadą ir meilingą pakajų KlM178 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”